Skolskjuts för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska du som förälder eller vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. Både du och ditt barn måste vara folkbokförda i Sävsjö kommun. Har barnet växelvis boende så måste du ange personuppgifter på den andra vårdnadshavaren för att genomföra e-tjänsten. Du behöver ha en giltig e-legitimation för att göra din ansökan.

Elever i årskurs F-9 kan få skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att en elev har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till fristående skola eller annan vald kommunal skola. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, dock ej till och från fritidshem. Om eleven har fritids morgon och/eller eftermiddag, ska detta meddelas i ansökan om att avsäga sin plats på skolskjuts.

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

För elever i tätort anordnas ingen skolskjuts.

Så arbetar vi
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Handläggningen tar normalt längre tid vid skolstart då vi får in de flesta ansökningarna.

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i grundskola ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts för elev i friskola
  • Avsäga skolskjuts vid ändrade förhållande
  • Ansöka busskort

Skolskjuts av särskilda skäl beviljas som längst ett läsår i taget. Tänk därför på att inför varje läsår söka igen.

Du behöver skicka in din ansökan senast 8 augusti för att vara säker på att ditt barns beslut om skolskjuts är klart till läsårets start, den 20 augusti.

Kontakt

Postadress
Sävsjö kommun
Utvecklingsavdelning /Skolskjutsplanerare
576 80 Sävsjö

Besöksadress
Tillväxthuset
Odengatan 55

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa