Ansökan Musikskolan 2018/2019

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
Här kan du anmäla dig till våra olika kurser.

Folder för mer info

Musikskolans regler

Musikskolan garanterar 24 lektionstillfällen per läsår. Lektioner som inte kan genomföras på grund av elevs frånvaro, räknas som lektionstillfälle.

Är eleven frånvarande tre lektionstillfällen i rad, utan att meddela giltigt skäl till frånvaron, skiljs eleven från musikskolans undervisning.

Har eleven inte avanmält sig efter första lektionstillfället får man betala för hel termin.

Avgifter:
Förskoleklass till och med årskurs 2      553 kr/termin
Från årskurs 3 till det år man går ut gymnasieskolan      780 kr/termin
Instrumenthyra     235 kr/termin

Syskonrabatt: Om du har fler än två barn i musikskolan och de är under 18 år betalar du som högst 1560 kr/termin, instrumenthyra tillkommer. Gäller ej då något barn tar lektioner på flera instrument.

Musikskolans avgifter skrivs årligen upp med ca: 2-3% vid varje årsskifte. Beslut om uppskrivning tas i kommunfullmäktige.

Hyra instrument

Tvärflöjt får man hyra ett år med viss möjlighet till förlängning.

Klarinett, saxofon, trumpet får man hyra två år med viss möjlighet till förlängning.

Baryton, althorn, valthorn, trombon får man hyra utan tidsbegränsning.

Fiol upp till en ¾ fiol får man hyra utan tidsbegränsning.

Följande instrument kan man inte hyra av Musikskolan: Piano, keyboard, blockflöjt, gitarr, elgitarr, elbas och trumset.

Musikskolan har ingen försäkring på uthyrda instrument. Målsman och eleven ansvarar för att instrumentet vårdas väl. Om instrumentet eller tillbehören skadas/förkommer, är målsman skyldig att ersätta tillbehören eller bekosta reparationen. Kontakta alltid Musikskolan vid skadat instrument. Reparerar aldrig själv ett instrument!

Övrig information

Du som redan spelar ett instrument på Musikskolan och skall fortsätta med samma instrument, ska också skicka in anmälan.

Står du i kö för att börja spela ett instrument behöver du inte fylla i en ny anmälan för att behålla din plats.

Elever som sökt till Musikskolan hösten 2018 och blivit antagna till vår undervisning, kontaktas vid höstterminens första två veckor av Musikskolans lärare per telefon eller genom att läraren tar kontakt med eleven i skolan och meddelar speldag och tid.

Övriga sökande ställs i kö och kontinuerlig antagning sker under året från kön.

E-tjänsten kräver behandling av dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation och signering
  • Eleven är folkbokförd i Sävsjö kommun
  • Eleven är i åldern 6-19 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa