Borgerlig vigsel - Förfrågan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni skicka in en förfrågan om bokning av borgerlig vigsel.

Innan ceremonin måste parterna ha ett vigselintyg samt intyg om hindersprövning (fås från Skatteverket när hindersprövningen är klar). 
Blankett för hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du uppsöka Skatteverket för att göra ansökan om hindersprövning. Medtag giltig legitimation. Hitta ditt närmaste servicekontor (Nässjö eller Vetlanda) 

Två vittnen, minst 18 år gamla, ska närvara under akten. Har ni inga egna vittnen, kan kommunen hjälpa till vardagar under kontorstid. Den borgerliga  vigseln sker vanligen i Kommunalhuset, Vallsjösalen.
Vid önskemål om annan plats diskuteras detta med vigselförrättaren.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förfrågan måste skickas in minst två veckor innan önskad vigsel
  • Vigselintyg
  • Hindersprövning
  • OBS! Har ni skyddad identitet ska ni inte använda e-tjänsten. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa