Borgerlig vigsel - Förfrågan

LÄS MER

Här kan du skicka in en förfrågan om bokning av borgerlig vigsel. OBS! Har du skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. 

Innan ceremonin måste parterna ha ett vigselintyg samt intyg om hindersprövning (fås från Skatteverket när hindersprövningen är klar), blankett för hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats.
Utländsk medborgare behöver dessutom lämna ett äktenskapscertifikat eller civilståndsintyg från hemlandet i original, som styrker att man inte är gift. Detta sker vid ett personligt besök på valfritt servicekontor hos Skatteverket, där man även legitimerar sig. Hitta ditt närmaste servicekontor (Nässjö eller Vetlanda)

Två vittnen, minst 18 år gamla, ska närvara under akten. Har ni inga egna vittnen, kan kommunen hjälpa till vardagar under kontorstid.
I Sävsjös Kommunalhus anordnas borgerlig vigsel i Vallsjösalen. Vid önskemål om annan plats diskuteras detta med vigselförrättaren.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa