Borgerlig vigsel - Förfrågan

LÄS MER

Här kan ni skicka in en förfrågan om bokning av borgerlig vigsel. OBS! Har ni skyddad identitet ska ni inte använda e-tjänsten. 

Innan ni skickar in förfrågan om borgerlig vigsel, måste parterna ha ett vigselintyg samt intyg om hindersprövning (fås från Skatteverket när hindersprövningen är klar).
Blankett för hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats.

Ni kan också erhålla dokumenten genom ett personligt besök på valfritt servicekontor hos Skatteverket, där man även legitimerar sig. Hitta ditt närmaste servicekontor (Nässjö eller Vetlanda)

Utländsk medborgare behöver dessutom lämna ett civilståndsintyg från hemlandet i original, som styrker att man inte är gift. 

Två vittnen, minst 18 år gamla, ska närvara under akten. Har ni inga egna vittnen, kan kommunen hjälpa till vardagar under kontorstid. I Sävsjös Kommunalhus anordnas borgerlig vigsel i Vallsjösalen. Vid önskemål om annan plats diskuteras detta med vigselförrättaren.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vigselintyg
  • Hindersprövning
  • Civilståndsintyg och passkopia (gäller utländska medborgare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa