Webbportal för förskola och fritidshem

LÄS MER

Här söker du plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via vår webbportal. 
Du kan även säga upp plats på förskola och fritidshem och ändra dina inkomstuppgifter.

Du loggar in med ditt BankID och gör ansökan. När kommunens handläggare tagit emot din ansökan får du en bekräftelse. 

Garantitiden är fyra månader efter ansökan, men finns det platser kan placering erbjudas tidigare.
Har du barn i behov av särskilt stöd kontakta förskolechefen för mer information.

Mer information på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten