Avloppsanläggning, enskilt avlopp

LÄS MER

Här hittar du blanketter för anläggning av enskilt avlopp.

Under "Hämta blanketter" till höger hittar du följande blanketter:

  • Ansökan om dispens från slamtömning av enskild avloppsanläggning
  • Ansökan om tillstånd till eget omhändertagande av slam och/eller urin från enskild avloppsanläggning 
  • Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning
  • Grannyttrande vid anläggande av avloppsanläggning
  • Intyg för obebodd fastighet med oanvänd enskild avloppsanläggning
  • Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp

Mer information på kommunens webbplats.