Gårdsbelysning - Ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag till gårdsbelysning på fastighet som saknar gårdsbelysning och som ligger  utanför detaljplanerat område eller ansöka om bidrag vid byte av armatur i befintlig installation.

Ansökan görs efter det att installationen utförts och betalats. Du behöver bifoga kvitto på utförd installation.
Regler och mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa