Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ny verksamhet eller nedläggning av verksamhet

LÄS MER

Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller om miljöfarlig verksamhet ska avslutas.

Finns 2 olika blanketter

  1. Anmälan om ny miljöfarlig verksamhet
  2. Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Mer information på kommunens webbplats.