Undervisningslokal enligt 38§ - Anmälan

LÄS MER

Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Mer information på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten