Sponsring - Ansökan

LÄS MER

I denna e-tjänst kan individuella idrottare och lag ansöka om kommunal sponsring.
För att sponsring ska övervägas måste en rad kriterier uppfyllas. Dessa finns att läsa på Sävsjö kommuns webbplats. Observera att en ansökan inte automatiskt gör dig berättigad till sponsring. Det är kommunstyrelsen i Sävsjö kommun som tar beslut som bland annat baseras på det marknadsföringsvärde man anser kommunen få genom att teckna ett sponsringsavtal.

Läs mer om Sävsjö kommuns principer för sponsring på kommunens webbplats.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa