Synpunkt Sävsjö

LÄS MER

Har du synpunkter på Sävsjö kommuns service eller tjänster? Då vill vi gärna veta det. Dina frågor, tankar, idéer, felanmälningar och klagomål ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet. Synpunkter kan även vara beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för. Synpunkten skickas till ansvarig förvaltning och sedan ansvarig tjänsteperson som svarar dig. 

Vår målsättning är att återkomma till dig inom två arbetsdagar via Mina sidor - https://sjalvservice.savsjo.se/minasidor. Om du väljer att framföra dina synpunkter anonymt, har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar. 

Synpunkter eller frågor som kommer in till kommunen kan även registreras i kommunens ärendehanteringssystem om det krävs för ärendets handläggning annars så besvaras och lagras synpunkten i e-tjänsteplattformen. En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling som alla kan ta del av. Om det finns känsliga eller integritetskänsliga uppgifter i en handling kan dessa skyddas av sekretess om det finns lagstöd för detta. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa