Bygglov - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov

För mer information om bygglovsprocessen, se kommunens hemsida via denna länk.
 

Du kommer att behöva betala en avgift enligt gällande taxa för att göra en ansökan för bygglov, marklov och/eller rivningslov.
Även om du inte får din lovansökan godkänd eller om du återkallar den får du betala avgiften. Avgiften fastställs årligen av myndighetsnämnden. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa