Bygglov - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bygglov.
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Läs mer om bygglov på kommunens webbplats.
Checklista för inlämnande av bygglovshandlingar

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa