Ej bygglovspliktig åtgärd - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, till exempel installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

För mer information om vad som kräver bygganmälan, se kommunens hemsida via denna länk.

Du kommer att behöva betala en avgift enligt gällande taxa för att göra en bygganmälan.
Även om du återkallar din anmälan kan du få betala hela eller delar av avgiften. Avgiften fastställs årligen av myndighetsnämnden. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa