Kontrollansvarig - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kontrollansvarig

Kommunen kan komma att ta ut en avgift vid byte av kontrollansvarig under projektets gång.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa