Kontrollansvarig - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kontrollansvarig

Kommunen kan komma att ta ut en avgift vid byte av kontrollansvarig under projektets gång.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa