ABC (Alla barn i centrum) tonår - intresseanmälan

LÄS MER

Här kan du som vill gå föräldraskapskursen ABC - Alla barn i centrum tonår för barn i åldrarna 13-18 år göra din intresseanmälan.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa