Inrättande av avloppsanläggning - ansökan / anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan och anmälan om inrättande av avloppsanordning.

För mer information om avloppsprocessen, se kommunens hemsida via denna länk

Du kommer att behöva betala en avgift enligt gällande taxa för att göra en ansökan för inrättande av avloppsanläggningen. Avgiften fastställs årligen av myndighetsnämnden. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa