Timrapportering feriearbetare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportering av antalet arbetade timmar, för feriearbetande skolungdom.

För externa aktörer såsom företag och privatpersoner krävs mobilt bankId för inloggning och signering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa