Specialkost skola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

Ansökan ska göras inför varje nytt läsår. Ansökan för läsåret HT öppnar i början av juni.

 

Intyg om specialkost

Om du ansöker om specialkost pga. av födoämnesallergier eller sjukdom som kräver specialkost behöver du skicka in ett kostintyg. Det ska skrivas av legitimerad vårdpersonal såsom läkare, dietist, psykolog eller logoped. En kopia på anteckningar från din patientjournal där medicinsk diagnos/orsak till behovet av specialkost framgår godkänns också.

Hjälp oss minska matsvinnet!

Om ditt barn/elev är frånvarande är det bra om du kontaktar köket för att avbeställa specialmåltiden, och även meddela när barnet/eleven kommer tillbaka. Detta för att minska matsvinnet.

Övrig info

När du gjort en ansökan har du möjlighet att se status på ärendet under Mina sidor. När ansökan har fått status inskickad registreras ärendet hos oss och du får en bekräftelse.

Personal som är i behov av specialkost ska logga in som personal (inte med e-legitimation) och göra ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa