Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera. Din rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar, framförallt är det Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa