Provsmakning - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan för provsmakning.

För att kunna anmäla behöver du ha ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum.
Anmälan ska ges intill komunen innan arrangemanget äger rum.

Enligt 8 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa