Cateringservering - Anmälan av lokal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl serveringslokal (inom Sävsjö kommun) vid cateringtillstånd för slutet sällskap.
Du behöver ha ett stadigvarande cateringtillstånd för att anmäla catering till slutet sällskap.

Du som har stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap ska inför varje serveringstillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum. Anmälan av cateringservering gäller bara för catering inomhus. Lokalen måste godkännas av kommunen innan du kan påbörja serveringen, gör därför din anmälan i god tid innan serveringstillfället. Avgift för godkännande av lokal för catering, vars storlek 2023 framkommer i slutet av detta dokument, betalas in till kommunen i samband med anmälan på bankgiro 588-7062. Märk inbetalningen med "cateringlokal serveringstillstånd Sävsjö och bolagsnamn". 
Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa