Serveringstillstånd - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

Ansökningsavgiften betalas in till kommunen i samband med ansökan på bankgiro 588-7062. Läs mer om Taxor och avgifter på kommunens hemsida. Märk inbetalningen med "ansökan serveringstillstånd Sävsjö och bolagsnamn". När avgiften är betald går handläggaren igenom ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. Du är skyldig att lämna in de dokument som kommunen begär. När ansökan är komplett påbörjas handläggningen. Remisser kommer att inhämtas från olika myndigheter.
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

Tips! Boka ett möte hos handläggare för att få hjälp med vilka handlingar just du och ditt bolag ska bifoga med ansökan. Då vet du vilka bilagor du behöver ha tillgängliga när du gör din E-ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa