Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (16)

  • Aleholm skolstart

   Avtal och information för nya elever på Aleholm.

   Avtal och information för nya elever på Aleholm.

  • Allmän förskola - Anmälan

   Här kan du som redan har en placering i förskolan anmäla att du vill ha allmän förskola (15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år utan kostnad). 

   Här kan du som redan har en placering i förskolan anmäla att du vill ha allmän förskola (15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år utan kostnad). 

  • Anmälan till Samhällsorientering

   Här anmäler du dig till Samhällsorienteringen

   Här anmäler du dig till Samhällsorienteringen

  • Busskort i gymnasieskolan Aleholm - ansökan

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

  • Resebidrag till högskolestuderande - Ansökan

   Här ansöker du om resebidrag till högskolestuderande. 

   Här ansöker du om resebidrag till högskolestuderande. 

  • SFI - Anmälan

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

  • Skolskjuts för grundskolan

   Här ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende.

    

    

   Här ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende.

    

    

  • Specialkost skola, ansökan

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

  • Undervisningslokal enligt 38§ - Anmälan

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Överenskommelse för lån av digital enhet i Sävsjö kommuns grundskolor

   Är du elev i någon av Sävsjö kommuns grundskolor och har blivit erbjuden att låna en iPad, chromebook eller dator i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda e-tjänsten för att teckna en överenskommelse med Sävsjö kommun om att få lov att ta med digitalenhet hem. 

   Är du elev i någon av Sävsjö kommuns grundskolor och har blivit erbjuden att låna en iPad, chromebook eller dator i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda e-tjänsten för att teckna en överenskommelse med Sävsjö kommun om att få lov att ta med digitalenhet hem. 

  Bygga, bo och miljö (19)

  Kommun och politik (8)

  • Borgerlig vigsel - Förfrågan

   Här kan ni skicka in en förfrågan om bokning av borgerlig vigsel.

   Här kan ni skicka in en förfrågan om bokning av borgerlig vigsel.

  • Politiska uppdrag - Anmälan eller avsägelse

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller råd i Sävsjö kommun.

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller råd i Sävsjö kommun.

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv (12)

  • Frivillig insats i vardag eller kris - Intresseanmälan

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ny verksamhet eller nedläggning av verksamhet

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

  • Serveringstillstånd - Ansökan

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

  • Sommarjobb för unga (feriepraktik)- Ansökan

   Här kan du som är 16-17 år ansöka om feriejobb.

   Här kan du som är 16-17 år ansöka om feriejobb.

  • Sommarjobbare/feriepraktikant - Intresseanmälan om att ta emot

   Här anmäler du som arbetsgivare ditt intresse att ta emot en sommarjobbare/feriepraktikant.

   Här anmäler du som arbetsgivare ditt intresse att ta emot en sommarjobbare/feriepraktikant.

  • Språkvän - intresseanmälan att bli en eller att få en

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

  Samhällsplanering och trafik (3)

  Stöd och omsorg (8)

  • Levnadsberättelse

   Här kan du som anhörig eller vän till en närstående inom kommunal vård och omsorg fylla i personens livshistoria i levnadsberättelsen.

   Här kan du som anhörig eller vän till en närstående inom kommunal vård och omsorg fylla i personens livshistoria i levnadsberättelsen.

  • Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) - ansökan

   Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera.

   Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera.