Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (16)

  • Aleholm skolstart

   Avtal och information för nya elever på Aleholm.

   Avtal och information för nya elever på Aleholm.

  • Anmälan till Samhällsorientering

   Här anmäler du dig till Samhällsorienteringen

   Här anmäler du dig till Samhällsorienteringen

  • Busskort i gymnasieskolan Aleholm - ansökan

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

  • Ledighetsansökan Musikskola

   Här ansöker du om ledighet från grundskolan för att kunna få Musikskola undervisning på skoltid.

   Här ansöker du om ledighet från grundskolan för att kunna få Musikskola undervisning på skoltid.

  • Musikskolan - anmälan för nya elever

   Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
   Här kan du anmäla, återanmäla och avanmäla elev till musikskolan.

   Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
   Här kan du anmäla, återanmäla och avanmäla elev till musikskolan.

  • SFI - Anmälan

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

  • Slutbetyg, utdrag ut betygskatalogen och studieplaner från Aleholmsskolan - Beställa

   Här kan du beställa utdrag ur betygskatalog, kopior på dina slutbetyg och studieplaner från Aleholmsskolan.

   Här kan du beställa utdrag ur betygskatalog, kopior på dina slutbetyg och studieplaner från Aleholmsskolan.

  • Specialkost skola, ansökan

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

  • Undervisningslokal enligt 38§ - Anmälan

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Överenskommelse för lån av digital enhet i Sävsjö kommuns grundskolor

   Är du elev i någon av Sävsjö kommuns grundskolor och har blivit erbjuden att låna en iPad, chromebook eller dator i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda e-tjänsten för att teckna en överenskommelse med Sävsjö kommun om att få lov att ta med digitalenhet hem. 

   Är du elev i någon av Sävsjö kommuns grundskolor och har blivit erbjuden att låna en iPad, chromebook eller dator i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda e-tjänsten för att teckna en överenskommelse med Sävsjö kommun om att få lov att ta med digitalenhet hem. 

  Bygga, bo och miljö (19)

  Kommun och politik (7)

  • Politiska uppdrag - Anmälan eller avsägelse

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller råd i Sävsjö kommun.

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller råd i Sävsjö kommun.

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv (12)

  • Cateringservering - Anmälan av lokal

   Anmäl serveringslokal (inom Sävsjö kommun) vid cateringtillstånd  för slutet sällskap.
   Du behöver ha ett stadigvarande cateringtillstånd för att anmäla catering till slutet sällskap.

   Anmäl serveringslokal (inom Sävsjö kommun) vid cateringtillstånd  för slutet sällskap.
   Du behöver ha ett stadigvarande cateringtillstånd för att anmäla catering till slutet sällskap.

  • Frivillig insats i vardag eller kris - Intresseanmälan

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

  • Livsmedelsanläggning - Anmäl och registrera

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ny verksamhet eller nedläggning av verksamhet

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

  • Serveringstillstånd - Ansökan

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

  • Språkvän - intresseanmälan att bli en eller att få en

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

  Samhällsplanering och trafik (1)

  Stöd och omsorg (7)

  • Levnadsberättelse

   Här kan du som anhörig eller vän till en närstående inom kommunal vård och omsorg fylla i personens livshistoria i levnadsberättelsen.

   Här kan du som anhörig eller vän till en närstående inom kommunal vård och omsorg fylla i personens livshistoria i levnadsberättelsen.