Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (13)

  • Allmän förskola - Anmälan

   Här kan du som redan har en placering i förskolan anmäla att du vill ha allmän förskola (15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år utan kostnad). 

   Här kan du som redan har en placering i förskolan anmäla att du vill ha allmän förskola (15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år utan kostnad). 

  • Busskort i gymnasieskolan Aleholm - ansökan

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

  • Musikskolan - anmälan för nya elever

   Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
   Här kan du anmäla, återanmäla och avanmäla elev till musikskolan.

   Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
   Här kan du anmäla, återanmäla och avanmäla elev till musikskolan.

  • SFI - Anmälan

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

  • Skolskjuts för grundskolan

   Här ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende.

    

    

   Här ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende.

    

    

  • Undervisningslokal enligt 38§ - Anmälan

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Webbportal för förskola och fritidshem

   Här söker du plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via vår webbportal. 

   Här söker du plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via vår webbportal. 

  Bygga, bo och miljö (18)

  Kommun och politik (6)

  Näringsliv (11)

  • Frivillig insats i vardag eller kris - Intresseanmälan

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

  • Livsmedelsanläggning - Anmäl och registrera

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ny verksamhet eller nedläggning av verksamhet

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

  • Sommarjobb för unga (feriepraktik)- Ansökan

   Här kan du som är 16-17 år ansöka om feriejobb.

   Här kan du som är 16-17 år ansöka om feriejobb.

  • Sommarjobbare/feriepraktikant - Intresseanmälan om att ta emot

   Här anmäler du som arbetsgivare ditt intresse att ta emot en sommarjobbare/feriepraktikant.

   Här anmäler du som arbetsgivare ditt intresse att ta emot en sommarjobbare/feriepraktikant.

  • Språkvän - intresseanmälan att bli en eller att få en

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

  Stöd och omsorg (5)

  Uppleva och göra (5)