Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (16)

  • Aleholm skolstart

   Avtal och information för nya elever på Aleholm.

  • Allmän förskola - Anmälan

   Här kan du som redan har en placering i förskolan anmäla att du vill ha allmän förskola (15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år utan kostnad). 

  • Anmälan till Samhällsorientering

   Här anmäler du dig till Samhällsorienteringen

  • Busskort i gymnasieskolan Aleholm - ansökan

   Här ansöker du som är gymnasieelev om busskort. Har du inte fyllt 18 ännu måste du be din vårdnadshavare att söka. 

  • Ledighetsansökan Musikskola

   Här ansöker du om ledighet från grundskolan för att kunna få Musikskola undervisning på skoltid.

  • Musikskolan - anmälan för nya elever

   Musikskolan erbjuder undervisning för barn och unga med instrument.
   Här kan du anmäla, återanmäla och avanmäla elev till musikskolan.

  • SFI - Anmälan

   Här kan en person enskilt eller tillsammans med behjälplig handläggare från Arbetsförmedlingen anmäla sig till SFI .

  • Skolskjuts för grundskolan

   Här ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende.

    

    

  • Specialkost skola, ansökan

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

  • Undervisningslokal enligt 38§ - Anmälan

   Anmälan av undervisningslokal enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  Bygga, bo och miljö (19)

  Kommun och politik (8)

  • Orts- och byautveckling - Förslag

   Här kan du som privatperson eller i egenskap av representant för en förening lämna förslag på hur du vill utveckla din närmiljö.

  • Politiska uppdrag - Anmälan eller avsägelse

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller råd i Sävsjö kommun.

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv (11)

  • Frivillig insats i vardag eller kris - Intresseanmälan

   Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser.

   Är du eller den organisation du företräder intresserade av att hjälpa till – nu eller i framtiden när behov uppstår? I så fall är du välkommen att lämna dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ny verksamhet eller nedläggning av verksamhet

   Anmälan ska göras om ny miljöfarlig verksamhet ska startas eller avslutas.

  • Serveringstillstånd - Ansökan

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

  • Sommarjobb för unga (feriepraktik)- Ansökan

   Här kan du som är 16-17 år ansöka om feriejobb.

  • Språkvän - intresseanmälan att bli en eller att få en

   Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som språkvän eller om du vill få en språkvän kan du lämna en intresseanmälan här.
    

  Samhällsplanering och trafik (3)

  Stöd och omsorg (8)

  • Levnadsberättelse

   Här kan du som anhörig eller vän till en närstående inom kommunal vård och omsorg fylla i personens livshistoria i levnadsberättelsen.

  • Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) - ansökan

   Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera.